42.jpg

નામ : દક્ષાબેન પિંડોરિયા

લાયકાત : એમ. એ.એમ. એડ.

ફરજ : પ્રિન્સીપાલ

14.jpg

નામ : ગીતા પી. ગોર

લાયકાત : .એ., બી.એ ડ.

ફરજ : મદદનીશ શિક્ષિકા

15.jpg

નામ : રસ્મિતા પી. વિરડા

લાયકાત : બી.પી.એ ડ., એમ.પી.એ ડ.

ફરજ : મદદનીશ શિક્ષિકા

34.jpg

નામ : ખુશ્બુ એન.ચાવડા

લાયકાત : એમ.એ., બી.એડ.

ફરજ : મદદનીશ શિક્ષિકા

khusboben.jpg

નામ : ખુશ્બુબેન રાજગોર

લાયકાત : બી.એસસી, બી.એડ

ફરજ : શિક્ષક

27.JPG

નામ : બિનલબેન રાઠોડ

લાયકાત : એમ.એ., બી.એ ડ.

ફરજ : મદદનીશ શિક્ષિકા

jalpaben.jpg

નામ : જલ્પાબેન દાવડા

લાયકાત : એમ.એ., બી.એડ

ફરજ : શિક્ષક

ravinaben.jpg

નામ : રવિનાબેન બાયડ

લાયકાત : એમ.એ., બી.એડ

ફરજ : શિક્ષક

nehalben.jpg

નામ : નેહલબેન ગઢવી

લાયકાત : એમ.એ., બી.એડ

ફરજ : શિક્ષક

krupaben.jpg

નામ : કૃપાબેન ત્રિવેદી

લાયકાત : બી.એસસી., બી.એડ

ફરજ : શિક્ષક

purviben.jpg

નામ : પૂર્વીબેન ઠાકર

લાયકાત : એમ.કોમ, બી.એડ

ફરજ : શિક્ષક

nehalben2.jpg

નામ : નેહલબેન ગોર

લાયકાત : એમ.એ., બી.એડ

ફરજ : શિક્ષક

heenaben1.jpg

નામ : હીનાબેન ગોરસીયા

લાયકાત : બી.એ., એમ.એસ.ડબલ્યુ.

ફરજ : ક્લાર્ક

41.jpg

નામ : આનંદીબેન કોઠારી

લાયકાત : એમ.કોમ.,બી.એડ.

ફરજ : મદદનીશ શિક્ષિકા

11.jpg

નામ : પુજા દિનેશભાઇં લીબાચિયા

લાયકાત : બી.એ., બી.એ ડ.

ફરજ : મદદનીશ શિક્ષિકા

13.jpg

નામ : હેત્વી એન. વૈષ્ણવ

લાયકાત : બી.કોમ., પી.જી.ડી.સી.એ.

ફરજ : મદદનીશ શિક્ષિકા

19.jpg

નામ : રચના પી. અબોટી

લાયકાત : એમ.એ.,બી.એ ડ.

ફરજ : મદદનીશ શિક્ષિકા

18.jpg

નામ : રાધિકા ડી. લીબાચિયા

લાયકાત : બી.એ., બી.એ ડ.

ફરજ : મદદનીશ શિક્ષિકા

22.jpg

નામ : મમતા ડી. પરમાર

લાયકાત : એમ.એ., બી.એ ડ.

ફરજ : મદદનીશ શિક્ષિકા

33.jpg

નામ : કાન્તા કે. હિરાણી

લાયકાત : બી.એ.

ફરજ : TEACHER

hetal.jpg

નામ : હેતલબેન પંજાબી

લાયકાત : બી.એ., એમ.એડ

ફરજ : શિક્ષક

urviben.jpg

નામ : ઉર્વીબેન ખેતાણી

લાયકાત : બી.એ.

ફરજ : સાથી સહાયક